กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและเทคโนโลยีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคลินิก หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธ.ค. 59

64 Comments