กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 60 รอบ2 และ ทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี+เงินค่าใช้จ่าย 5 พัน !!

วิทยาลัยเซนหลุย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตา โดยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบ2

และ ทุนการศึกษา ในคณะจิตวิทยา และกายภาพบำบัด

 เปิดรับสมัครถึง 23 มิถุนายน 2560

เมื่อผู้สมัคร สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่วิทยาลัยฯ
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
เอกสารมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาใบระเบียนการแสดงผล จำนวน 1 ชุด (ใบปพ.1 หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา)
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.สำเนาใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
6.ใบรายงานผล GAT PAT 1 ใบ
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นสำเนาถูกด้วยปากกาน้ำเงิน และทางวิทยาลัยฯจะบัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมกำหนดการตามที่อยู่ที่ผู้สมัครส่งเอกสารมา ขอบคุณค่ะ

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.slc.ac.th/applystudent.php

752 Comments