กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาได้แก้ สาขาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ )และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)    

ค่าเทอมทั้ง 2 สาขาอยู่ที่ 40,000 และมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท 

เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2560
627 Comments