กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบ Walk-In)

International College, Suan Sunandha Rajabhat University
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
….
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม(รอบ Walk-In)
สำหรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ในสาขาดังต่อไปนี้
1) B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
2) B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
3) B.A. (Hotel and Hospitality Management)
Major : Hotel Management / วิชาเอกการโรงแรม
Major : Restaurant Business / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
4) B.B.A. (International Business) / บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
(หรือจนกว่านักศึกษาครบจำนวนที่เปิดรับ)
ยกเว้นวันหยุดราชการ
….
รายละเอียดการการสมัคร
สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์(รู้ผลทันที)
โดยมาสอบที่ ฝ่ายการรับสมัครและประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจ.นครปฐม)
111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สำเนาใบปพ. 4 เทอมหรือ 5 เทอม
-ค่าปฏิบัติการสอบ 300 บาท
.
โทร.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
082-5601365 หรือ
034-964946 กด 1 (ในเวลาราชการ)
….
**สงวนสิทธิ์การปิดรับเมื่อได้นักศึกษา
ครบตามจำนวนที่เปิดรับ**
#สมัครเรียนต่อ60 #ssruic #นานาชาติสวนนัน
52 Comments