กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตาทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 1 พฤษศจิากยน 2559

366 Comments