กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สอบคัดเลือก รอบ 2 ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทินการรับสมัคร
สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป
การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน
สมัครเรียน
39 Comments