กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 และทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 2560

สอบชิงทุน เข้าศึกษาต่อคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560 : ทุนการศึกษาปริญาตรีต่อต่อเนื่องปริญญาโทเต 1 ทุน ( ฟรีตลอดหลักสูตร),   ทุนปริญญาตรี ประสิทธ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์  ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุง 50%

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวนิดา 02 997 2200 ต่อ 1002 หรือ 1008 อีเมล wanida.c@rsu.ac.th

 ผู้สนใจสมัครผ่านลิงค์  http://goo.gl/forms/qiIx4j8AElZW5c2m2

704 Comments