กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ม.เชียงใหม่ รวมรับทั้งสิ้น 9,774 คน (แพทย์ ทันตฯ เภสัชฯ สัตวแพทย์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ระเบียบการจริงยังไม่ออกจ้า แต่มีข้อมูลสรุปการับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาแล้ว มีข้อมูล โควตาภาคเหนือ เกณฑ์คัดเลือก  เข้ามาดูว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างจะได้อ่านหนังสือถูกจ้า

image: http://files.unigang.com/pic/7/468.jpg

75 Comments