กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา ประเภททั่วไป โครงการปกติและโครงการพิเศษ เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2559

สาขาวิชาและจำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 59 คน
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 44 คน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 33 คน
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 39 คน
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผน 23 คน
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายโครงการพิเศษ 40 คน

รายละเอียดการสมัคร

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.decentrance.su.ac.th/

467 Comments