FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โอกาสยังมี โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

Update โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการรับตรงใหม่ระเบียบการเพ่งออกจ้า  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ ของ ม.บูรพา ค่าเทอมเพียง 14,000 บาท สนใจเข้ามาดูระเบียบการก่อนได้?

ม.บูรพา

1. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร 10-23 มิ.ย. 2560

2. ระเบียบการรับสมัคร ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัคร 1-19 มิ.ย. 2560

3. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 1-19 มิ.ย. 2560

4. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับสมัคร 1-16 มิ.ย. 2560

5. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 23 พ.ค.-20 มิ.ย. 2560

6. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2560

7. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร 24 เม.ย.-20 มิ.ย. 2560

8. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร 24 เม.ย.-16 มิ.ย. 2560

9. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 1-15 มิ.ย. 2560

1,532 Comments