กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โอกาสยังมี โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

Update โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการรับตรงใหม่ระเบียบการเพ่งออกจ้า  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ ของ ม.บูรพา ค่าเทอมเพียง 14,000 บาท สนใจเข้ามาดูระเบียบการก่อนได้?

ม.บูรพา

1. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร 10-23 มิ.ย. 2560

2. ระเบียบการรับสมัคร ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัคร 1-19 มิ.ย. 2560

3. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 1-19 มิ.ย. 2560

4. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับสมัคร 1-16 มิ.ย. 2560

5. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 23 พ.ค.-20 มิ.ย. 2560

6. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2560

7. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร 24 เม.ย.-20 มิ.ย. 2560

8. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร 24 เม.ย.-16 มิ.ย. 2560

9. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) รับสมัคร 1-15 มิ.ย. 2560

1,532 Comments