กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ60 รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท)  ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

เปิดรับสมัคร  1-30 กันยายน 2559

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) 

image: https://www.mahidol.ac.th/directadmission/images/newlight.gif

newlightรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 25560 

image: https://www.mahidol.ac.th/directadmission/images/newlight.gif

newlightการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิด   cr.UNIGANG

478 Comments