กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 รอบที่ 2 โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 

 ====     สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม     =======

 ประกาศรับสมัครสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ใบสมัคร สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

========    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      ===============

 ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 ใบสมัคร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

511 Comments