กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 เกณฑ์คัดเลือกรับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม

เกณฑ์รับตรง ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2560
ประเภทคโควตารับตรงทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร รับตรง 1-30 ก.ย.59
คณะที่น่าสนใจ เช่น สัตวแพทย์ พยาบาล บัญชี ภาษาอังกฤษ 

ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน 10%
GPA 4 ภาคเรียน 20%
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 70%30 Comments