กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 จำนวน 2,165 คน

รับตรงทั่วประเทศ โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 จำนวน 2,165 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

โควตาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
โควตาแก่โรงเรียนในจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ ยกเว้น 4 จังหวัด

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน

680 Comments