กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2560 จำนวน 4,308 คน

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2560  จำนวน 4,308 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพระเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 4,308 คน ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา คณะที่เปิดรับเช่น เภสัช 40 คน, พยาบาล 40 , บัญชี 84 , ญี่ปุ่น 42 , อังกฤษ 70 , กายภาพ 30 , เทคนิคการแพทย์ 30

เปิดรับสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2559

76 Comments