กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา จำนวน 1,740 คน

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา ปี 60

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1740 คน

ม.พะเยา

เปิดรับสมัครถึง 10 มีนาคม 2560

526 Comments