กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งจัดการเรียน การสอนที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  ในโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560

พระนครเหนือ

เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม ถึง 27 มกราคม 2560

33 Comments