กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุนเต็มจำนวน พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี รอบ 3 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วิทยาเขตราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT รวม 200 คนจากทุกช่องทาง

เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2560

หากนักเรียนมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในโครงการนี้ แต่อาจจะมีคะแนนสอบ GAT/PAT ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด เพียง 1 ใน 4 รายวิชา นักเรียนสามารถมีสิทธ์ยื่นใบสมัคร โดยการเรียกสัมภาษณ์ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และพิจารณาทุนให้เพียงบางส่วน

629 Comments