กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน

มทส

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
– GPAX ขั้นต่ำทุกวิชา 2.75
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
– ดัชนีมวลกาย ระหว่าง 18-25

เปิดรับสมัครสอบ  1 สิงหาคม ถึง 29 กันยายน 2559

510 Comments