กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

รับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2559

410 Comments