กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ Clearing-house ประจำปีการศึกษา 2560

มจธ. บางมด

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560

จำนวนรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 คน
คณะวิทยาศาสตร์  84 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 125 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน

59 Comments