กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย พระจอมเกล้าธนบุรี รอบ 2

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

มจธ. บางมด

เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2560

Read more at http://www.unigang.com/Article/41293#rzhaE5tM6BYPPxsI.99

472 Comments