กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโครงการต้นกล้านิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 1-16 ธันวาคม 2559

50 Comments