กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ AUTO-TU ธรรมศาสตร์

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 20 คน

ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559

52 Comments