กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.เชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 40,000 บาทตลอด 4 ปี ไม่มีข้อผูกผัดหลังสำเร็จการศึกษา

เปิดรับสมัครภายใน 30 ตุลาคม 2559

19 Comments