กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม  

เปิดรับสมัคร 1-20 พฤศจิกายน 2559

54 Comments