กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ม.มหิดล

โรงเรียนทันตแพททยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัคร 5 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2559

[PDF] ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

[PDF] Announcement on Admissions Doctor of Dental Surgery Program (International Program) Academic Year 2017

58 Comments