กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ใน 7 สาขา รวม 150 คน

คณะโบราณคดี เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการรับตรง :จำนวนที่รับเข้าศึกษา
1 สาขาวิชาโบราณดี 20 คน
2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 คน
3 สาขามานุษยวิทยา 20 คน
4 สาขาวิชาภาษาไทย 30 คน
5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 คน
6 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน
7 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15 คน

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัครถึง 20 ธันวาคม 2559
โครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 59 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 6

1,079 Comments