กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 60 ใน 17 คณะรวม 393 คน ปิดรับ 7 เมษายน นี้

รับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์  โครงการเด็กดีมีที่เรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม ใน 17 คณะรวม 393 คน

คุณสมบัติ
+ สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2560

643 Comments