กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น ปี 59

รับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น ปี 59
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง โควตาภาคและทั่วประเทศ
รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าเทียมกัน  
เปิดนักศึกษาจำนวน 1,232 คน
เปิดรับสมัคร 13-19 กุมภาพันธ์ 2559
คณะที่เปิดรับเช่น : พยาบาล สัตวแพทย์ นิติศาสตร์ วิศวะ
 มนุษยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวะ
รับสมัครโควตาภาคฯ (รอบที่ 2)
63 Comments