กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการ”เกษตรทายาท” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลาฯ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

โครงการ”เกษตรทายาท” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2559

มีความประสงต์จะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เป็นบุตรหลายเกษตรกรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 40 คน   เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2559

ระเบียบการ 

944 Comments