กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตาม
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2559  รอบที่ 1 จำนวน 20 คน
เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่  1 กุมภาพันธ์ ถึง 22 เมษายน 2559
เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่  2 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน 2559
553 Comments