กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา 50 ทุน และ โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 22 ทุน ม.บูรพา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตชั้นปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 ทุน
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
– เปิดรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  22 กุมภาพันธ์  ถึง 7 เมษายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตชั้นปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 ทุน

34 Comments