กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 59 รอบ 2


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง Direct Admissions
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการที่เปิดรับ

+ การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์   25 คน
+ โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 20 คน
+ รับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ และ โครงการอัสสัมชัญศรีราชา 3 คน
+ สอบคัดเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาสาขาอื่น 2 คน
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2559
46 Comments