กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ETM (นานาชาติ) ลาดกระบัง 59 รอบ 2

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2558
53 Comments