กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 59

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะดำเนินการจัดสอบ)

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559 

จำนวน 50 คน

เปิดรับสมัครถึง 13 มีนาคม 2559

ระเบียบการ

556 Comments