กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โควตาบุตรศิษย์ และ โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ม.แม่โจ้ 59

โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา(ทุนกรมการปกครอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด ประจําปีการศึกษา 2559

ระยะเวลาสิ้นสุดการสมัคร : 31/03/2016


โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2559
ระยะเวลาสิ้นสุดการสมัคร : 31/03/2016

อ่านประกาศ

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้ารับการอบรมของโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และไปศึกษาต่อ ณ Vanung University 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี ประจําปีการศึกษา 2559

ระยะเวลาสิ้นสุดการสมัคร : 04/03/2016

อ่านประกาศ

17 Comments