กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ยกเว้นค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 
ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 
โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT 5 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


สมัครด้วยตนเอง ณ กอ.รมน.จังหวัด ที่สังกัด พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 

ระเบียบการ

544 Comments