กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคระอุตสาหกรรเกษตร ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

เปิดรับสมัครถึง 22 เมษายน 2559

552 Comments