กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ทุน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ม.เกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  รับสมัครจากโรงเรียนมัธยม 27 จังหวัด 

                                                                               ทุนการศึกษาที่จะได้รับ
+ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
+ ค่าหนังสือปีละ 5,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 87,600 บาทต่อปี
+ ค่าทำโครงการหรือวิจัย 10,000 บาท
+ ค่าคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท

                                                                           เปิดรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม
ระเบียบการ

58 Comments