กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้า ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 7 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559

รายละเอียด | ใบสมัคร

69 Comments