กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สอบคัดเลือก ภาคปกติ ราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรับสมัคร รับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ ถึง 1 พฤษภาคม 2559
สอบข้อเขียน 30 พฤษภาคม 2559

ระเบียบการ

1,112 Comments