กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2 ธรรมศาสตร์

รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2 ธรรมศาสตร์ 59
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
โดยการคัดเลือกรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง จำนวน 30 คน
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 21 มีนาคม ถึง 22 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 21 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน 2559
69 Comments