กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง SUIC ศิลปากรอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

ศิลปากรอินเตอร์ รับตรง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หลักสุตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 3/2559
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2559
สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2559

Announcement of SUIC: Direct Admission Requirements for
Academic Semester 1/2016 (Intake 3) ( BBA & BFA / MBA & Ph.D.)

438 Comments