กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 59 ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง 22 ก.พ.

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ

หรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันนี้- 22 ก.พ.59

Admission Doctor of Pharmacy (International Program) (Group from International School or schools in foreign countries) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University Academic Year 2016

1. รายละเอียดการรับสมัคร (Application for Doctor of Pharmacy..)

2. ใบสมัคร (Application for Admission…)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 108/2559 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

60 Comments