กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
25 หลักสูตร/สาขา รวม 125 คน

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

408 Comments