กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 61 รวม 810 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2
โควตาพิเศษสำนักวิชา 21 คณะ/สาขา รวม 810 คน

เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

431 Comments