กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง ทั่วประเทศและโควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 4-22 เมษายน 2559
รับทั่วประเทศ 12 คน โควตาภาคเหนือ  18คน

63 Comments