กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โอกาสดีมาแล้ว รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนรับ
+ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย 3 คน
+ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 9 คน

เปิดรับสมัคร 4 มกราคม  ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560

1,404 Comments