กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 รอบ 2 โครงการการผลิตแพทย์เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

ม.บูรพา

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
โครงการการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561


Image

Image     

ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่

1,072 Comments